Serviciile, drepturile și obligațiile utilizatorilor

SERVICII PENTRU UTILIZATORI

Pot împrumuta la domiciliu persoanele care au permis de intrare la Biblioteca Kaleidoscope și au domiciliul stabil în municipiul București și județul Ilfov; persoanele cu alt domiciliu stabil decât București și Ilfov au acces numai la sala de lectură. Utilizatorii pot împrumuta la domiciliu maximum 3 documente de la orice secție, la o vizită. La Sala de lectură numărul documentelor solicitate de un utilizator pe parcursul unei zile este nelimitat. Termenul de împrumut este de 31 de zile calendaristice până la momentul expirării termenului iniţial. Utilizatorii pot solicita rezervarea unor cărți din colecțiile bibliotecii care la momentul dorit sunt în circuit public. Rezervarea cărților respective este valabilă maximum 3 zile lucrătoare de la data returnării acestora, respectiv data înștiințării solicitantului.

DREPTURILE UTILIZATORILOR

Să utilizeze pentru lectură și informare documente din colecțiile Bibliotecii; să acceseze direct bazele de date organizate în scopul regăsirii informațiilor privind colecțiile din dotare; să ceară bibliotecarilor de serviciu asistență pentru identificarea în bazele de date și la raft a documentelor de care au nevoie; să solicite bibliotecarilor orice informații legate de colecțiile și serviciile Bibliotecii; să solicite spre rezervare titluri aflate în colecțiile Bibliotecii care la momentul dorit sunt în circuitul public; să participe la acțiunile cultural-educative organizate de Bibliotecă; să solicite contra cost servicii speciale practicate de bibliotecă; să doneze cărţi, publicații periodice, manuscrise, alte documente; să înainteze conducerii propuneri de îmbunătățire a activității Bibliotecii îndeosebi a relațiilor acesteia cu publicul.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Să respecte prevederile Regulamentului intern privind relațiile Bibliotecii Kaleidoscope cu utilizatorii; să informeze corect asupra datelor personale; în cazul unor schimbări, să anunțe în termen de 10 zile Biblioteca; să restituie la termenul stabilit și în aceeași stare, documentele împrumutate; să asigure igiena documentelor împrumutate și să informeze asupra îmbolnăvirilor de natură contagioasă survenite în familia sa pe durata perioadei de împrumut; să verifice starea documentelor în momentul împrumutului și să semnalizeze bibliotecarului eventualele defecte; să aibă un comportament civilizat față de personalul Bibliotecii, de ceilalți utilizatori, și să nu degradeze bunurile din incinta instituției; să folosească strict personal permisul de intrare la Bibliotecă; la cererea bibliotecarului să prezinte, ori de câte ori este nevoie buletinul/cartea de identitate; în cazul pierderii permisului de intrare, să anunțe în maximum 48 de ore Biblioteca, pentru a preîntâmpina folosirea acestuia de o altă persoană și să ceară eliberarea unui duplicat; să nu introducă materiale inflamabile sau pirotehnice; să nu consume băuturi alcoolice și să nu fumeze în incinta bibliotecii; să nu intre cu animale în incinta bibliotecii; să aibă la intrarea în bibliotecă o ținută decentă; să nu schimbe exemplarele împrumutate din același titlu cu alt utilizator, deoarece acestea au cote/numere de inventar diferite; să solicite permisiunea pentru introducerea în sala de lectură a documentelor care nu fac parte din fondul bibliotecii; prin acțiunile lor, utilizatorii nu trebuie să încerce să compromită protecția sistemelor informatice și de comunicații și nu trebuie să desfășoare, deliberat sau accidental, acțiuni care pot afecta confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor de orice tip în cadrul sistemului resurselor informatice și de comunicații al Bibliotecii. Este interzisă utilizarea laptopurilor și a tabletelor personale pe perioada lecturării.